Kho sỉ Vật tư ngành quảng cáo, Keo dán alu trong suốt, keo dán mica trong các loại, decal 3M, nhôm làm hộp đèn, Bảng Biển chỉ dẫn, Chân chữ, Decal, Dụng cụ quảng cáo, Keo dán các loại, Nhôm thanh, Tranh điện.

Dụng cụ quảng cáo

Chuyên cung cấp các dụng cụ, vật tư cho ngành quảng cáo. Kẹp nhiệt micc, Kìm uốn chân chữ có gờ, Kìm uốn chân chữ không gờ, Ốc cách tuờng, Ốc chân kính, Kìm căng bạt, Súng bắn keo silicon, Gạt decal, Kìm đục lỗ, Máy đục ure + khuy bat,

Dụng cụ quảng cáo chuyên ngành quảng cáo có rất nhiều :

 • Kẹp nhiệt micc,
 • Kìm uốn chân chữ có gờ,
 • Kìm uốn chân chữ không gờ,
 • Ốc cách tuờng,
 • Ốc chân kính,
 • Kìm căng bạt,
 • Súng bắn keo silicon,
 • Gạt decal,
 • Kìm đục lỗ,
 • Máy đục ure + khuy bat,
 • Thanh nhiệt,
 • Kìm uốn chữ U,