Kho Vật tư ngành quảng cáo, Keo dán alu trong suốt, keo dán mica trong các loại, decal 3M, nhôm làm hộp đèn, Bảng Biển chỉ dẫn, Chân chữ, Decal, Dụng cụ quảng cáo, Keo dán các loại, Nhôm thanh, Tranh điện.

Chân chữ

Chân chữ có nhiều chủng loại cho khách hàng lựa chọn như: Chân chữ có gờ, Chân chữ không gờ, Chân chữ xước và Chân chữ bóng gương